Załęczański Park Krajobrazowy

Załęczański Park Krajobrazowy

Załęczański Park Krajobrazowy leżący na południowy wschód od Wielunia został utworzony w 1978 roku, jako jeden z pierwszych parków krajobrazowych w Polsce. Celem ochrony był tutaj jurajski krajobraz Wyżyny Wieluńskiej. Park obejmuje obszary położone w zakolu rzeki Warty oraz przełomy Warty na Wyżynie Wieluńskiej. To bardzo malowniczy zakątek.

Na obszarze Załęczańskiego Parku Krajobrazowego występuje kilkadziesiąt gatunków roślin chronionych i bogactwo fauny zasiedlającej różnorodne siedliska. Co ciekawe bardzo licznie żyją tu nietoperze, które zimują w tutejszych jaskiniach. Dominują trzy gatunki - nocek Natterera, nocek duży i mopek.

Na obszarze ZPK, w granicach powiatu wieluńskiego znajduje się użytek ekologiczny Wronia Woda. Wiedzie tędy Szlak Jury Wieluńskiej.

Turystyczna mapa Polski

Na tej turystycznej mapie Polski zaznaczyliśmy miejscowości i atrakcje turystyczne, a także noclegi.
Na mapie zaznaczyliśmy również turystyczne szlaki w górach np. Tatrach. W lewym górnym rogu znajdują się różne opcje jak wyszukiwarka, trasa czy zmiana widoczności punktów czy warstw.

Klikając na szlak możesz dowiedzieć się ile czasu zajmie jego przebycie, a także jak wygląda różnica wzniesień.
Możesz również wyznaczyć sobie trasę dodając punkty tej trasy przy pomocy prawego przyciski myszy lub korzystając z odpowienich ikon.