Dolina Eliaszówki

Dolina Eliaszówki

Piękna Dolina Eliaszówki rozciąga się pomiędzy Czerną i Paczółtowicami, w południowej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej, na obszarze tzw. Dolinek Krakowskich.

Dolina Eliaszówki, przez którą przepływa potok Eliaszówka, objęta jest rezerwatem krajobrazowym, porastają tu buczyny, grądy, łęgi, ale na uwagę zasługują też z pewnością ostańce wapienne oraz źródła krasowe, w tym najbardziej znane Źródło Św. Eliasza, które daje początek Eliaszówce.

Atrakcje Doliny Eliaszówki

Nazwa wzięła się od proroka Eliasza, który stał się patronem miejscowych mnichów, bowiem od wieków w Czernej znajduje się klasztor Karmelitów ze słynnym Sanktuarium. To jedna z ciekawszych atrakcji w okolicy. Ponadto w Dolinie Eliaszówki zagubił się wśród drzew kamienny Diabelski Most. Do dziś zachowały się tylko jego ruiny, ale i one dają wyobrażenie o jego niegdysiejszym ogromie. Arkadowy most zbudowano w XVIII wieku, miał 120 m długości i 18 m wysokości.

Przez Dolinę biegną szlaki: czerwono znakowany Jurajski Szlak Rowerowy Orlich Gniazd oraz żółty Szlak Dolinek Jurajskich.

Dolina Eliaszówki
Czerna, Krzeszowice

Turystyczna mapa Polski

Na tej turystycznej mapie Polski zaznaczyliśmy miejscowości i atrakcje turystyczne, a także noclegi.
Na mapie zaznaczyliśmy również turystyczne szlaki w górach np. Tatrach. W lewym górnym rogu znajdują się różne opcje jak wyszukiwarka, trasa czy zmiana widoczności punktów czy warstw.

Klikając na szlak możesz dowiedzieć się ile czasu zajmie jego przebycie, a także jak wygląda różnica wzniesień.
Możesz również wyznaczyć sobie trasę dodając punkty tej trasy przy pomocy prawego przyciski myszy lub korzystając z odpowienich ikon.