Lędziny

Lędziny

Lędziny to miasto w województwie śląskim, w powiecie bieruńsko-lędzińskim, leżące pomiędzy Mysłowicami i Tychami.

Lędziny nie posiadają zwartej przestrzennie zabudowy - między poszczególnymi dzielnicami rozciągają się pola, lasy i tereny przemysłowe. Spośród wielu zakładów przemysłowych, dominującą rolę odgrywa kopalnia węgla kamiennego Ziemowit, stawiana w szeregu najnowocześniejszych i największych zakładów górniczych w kraju.

Historia Lędzin

Miejscowość wspomniana przez Jana Długosza, w 1160 roku stanowiła własność rycerza Jaksy z Miechowa, który przekazał ją Benedyktynom. Lędziny to teren walk z Niemcami w okresie powstań śląskich, szczególnie zaciętych podczas II powstania śląskiego w 1920 roku. Od 1922 roku należały do Polski, w czasie okupacji hitlerowskiej na terenie Lędzin istniał podobóz obozu koncentracyjnego Auschwitz (1944-1945). Po wojnie nastąpił rozwój górnictwa i wzrost liczby mieszkańców.

Atrakcje w Lędzinach

Charakterystycznym elementem krajobrazu architektonicznego jest tutaj osiedle domków fińskich, wybudowane około 1953 roku.

Urozmaicona rzeźba terenu, znaczny stopień lesistości i istniejące obiekty rekreacyjno-wypoczynkowe powodują, że gmina ma wiele walorów turystycznych. Przez jej obszar przebiegają trzy szlaki turystyczne: Szlak Krawędziowy GOP z zachodu na wschód, Szlak im. Jana Kudery od strony Błędowa przez Goławiec i Górki do Bierunia Starego i Szlak Hołdunowski, wiodący od strony Ławek przez Hołdunów w kierunku Imielina.

Letni kompleks sportowo-rekreacyjny Nad Zalewem umożliwia aktywne spędzanie wolnego czasu na odkrytym basenie i kortach tenisowych. Podobne funkcje pełni, oddana do użytku w 1999 roku, kryta pływalnia wraz z jacuzzi i saunami.

Zabytki w Lędzinach

Najbardziej znanym zabytkiem Lędzin jest kościół św. Klemensa, wybudowany w latach 1769-1772, znajdujący się na tzw. Górce św. Klemensa, potocznie nazywanej Klimontem. Barokowy kościół przedstawiony jest na herbie Lędzin.

Turystyczna mapa Polski

Na tej turystycznej mapie Polski zaznaczyliśmy miejscowości i atrakcje turystyczne, a także noclegi.
Na mapie zaznaczyliśmy również turystyczne szlaki w górach np. Tatrach. W lewym górnym rogu znajdują się różne opcje jak wyszukiwarka, trasa czy zmiana widoczności punktów czy warstw.

Klikając na szlak możesz dowiedzieć się ile czasu zajmie jego przebycie, a także jak wygląda różnica wzniesień.
Możesz również wyznaczyć sobie trasę dodając punkty tej trasy przy pomocy prawego przyciski myszy lub korzystając z odpowienich ikon.