Rynek w Szczebrzeszynie

Rynek w Szczebrzeszynie

Centralnym placem w Szczebrzeszynie jest Rynek czyli sporych rozmiarów plac Kościuszki. Niegdyś pełen zieleni, dziś w większości wybrukowany. To tutaj zwykle odbywają się imprezy, jak choćby Dni Chrząszczowego Grodu.

Ratusz

Pośrodku Rynku stoi okazały Ratusz w kształcie czworoboku, którego budowę rozpoczęto w 1840 roku, wykorzystując materiał z rozbiórki bramy zamojskiej. Już wcześniej istniał tu ratusz, który był siedzibą władz miejskich, ale pełnił też rolę poczty i powozowni.

Domki podcieniowe

Naokoło Rynku stoją kamieniczki i domki, które niegdyś posiadały podcienia, w części zachowały się jeszcze podziemia - tzw. lodownie, w których przetrzymywano lód gromadzony zimą. Taką podziemną murowaną piwnicę lodownię zobaczyć można pod Rstauracją Chrząszcza (Pl. Kościuszki 16).

Chrząszcz na Rynku

Od 2011 roku na Rynku przed Ratuszem stoi ładny pomnik chrząszcza, nawiązujący do wierszyka Jana Brzechwy rozpoczynającego się słowami "W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie". Za sprawą tego wiersza chrząszcz stał się symbolem miasta, chętnie wykorzystywanym do promocji. Chrząszcz na Rynku to obowiązkowy punkt programu każdej wycieczki do Szczebrzeszyna. Niemal każdy turysta robi sobie tutaj zdjęcie z chrząszczem.

Z Rynku blisko jest do kościoła Św. Mikołaja, kościoła Św. Katarzyny oraz do Synagogi, gdzie mieści się Informacja Turystyczna.

Rynek
Pl. Kościuszki, Szczebrzeszyn

Turystyczna mapa Polski

Na tej turystycznej mapie Polski zaznaczyliśmy miejscowości i atrakcje turystyczne, a także noclegi.
Na mapie zaznaczyliśmy również turystyczne szlaki w górach np. Tatrach. W lewym górnym rogu znajdują się różne opcje jak wyszukiwarka, trasa czy zmiana widoczności punktów czy warstw.

Klikając na szlak możesz dowiedzieć się ile czasu zajmie jego przebycie, a także jak wygląda różnica wzniesień.
Możesz również wyznaczyć sobie trasę dodając punkty tej trasy przy pomocy prawego przyciski myszy lub korzystając z odpowienich ikon.