Rynek w Białymstoku

Rynek w Białymstoku

Główny plac Białegostoku nosi nazwę Rynek Kościuszki. To serce miasta, bijące żywym rytmem, a powstałe, jak wiele białostockich obiektów, za sprawą hetmana Jana Klemensa Branickiego, który przebudował je po pożarze miasta w 1753 roku. Do dziś stoją tu budowle z tamtych czasów.

Ratusz

Najważniejszym obiektem na Rynku jest stojący pośrodku Ratusz z wieżą zegarową, ukończony w 1761 roku. Budynek początkowo był miejscem handlu, stały tu kramy kupieckie, w większości należące do ludności żydowskiej. W 1939 roku Rosjanie zburzyli zabytkowy Ratusz, ale w latach 1954-58 przywrócono jego pierwotny stan. Obecnie w Ratuszu w Białymstoku mieści się główna siedziba Muzeum Podlaskiego w Białymstoku (Rynek Kościuszki 10, tel. 85/ 742-14-73).

Zbrojownia

Przy Rynku stoi też hetmańska zbrojownia, tzw. cekhauz. To barokowo-klasycystyczny budynek mający kształt typowego XVIII-wiecznego dworku szlacheckiego. Co dziwne, nie służył jako zbrojownia, a magazyn do przechowywania sprzętu strażackiego. Dziś mieści się tu Wojewódzkie Archiwum Państwowe.

Austeria

Cennym zabytkiem na białostockim rynku jest dawna austeria czyli karczma zajmowana obecnie przez restaurację Astoria. Jest to budowla dwukondygnacyjna, z mansardowym dachem z lukarnami oraz ściętym narożem z balkonem ozdobionym portykiem. Wejście wspierają dwie kolumny.

Katedra

Przy wschodniej pierzei Rynku wznosi się zespół katedralny złożony z: archikatedry Wniebowzięcia NMP, która jest XX-wieczną bazyliką neogotycką oraz XVII-wiecznego kościółka farnego ufundowanego przez Piotra Wiesiołowskiego Młodszego. To najstarszy zachowany zabytek murowany w mieście. Do zespołu katedralnego należy też barokowa plebania z 1761 roku.

Kamienice

Najbardziej efektowna jest zachodnia pierzeja Rynku Kościuszki, którą zdobią kolorowe fasady odbudowanych po wojnie kamieniczek. Kryją one galerię oraz ulubioną kawiarnię plastyków Marszand. Elewacje budynków zdobią dekoracje wykonane techniką sgraffito. Obok elementów roślinnych, wizerunków zwierząt i postaci muz, widoczne tu są portrety ludzi zasłużonych dla Podlasia. Latem przed kamieniczkami okoliczni malarze wystawiają na sprzedaż swe dzieła.

Rynek Kościuszki, Białystok

Turystyczna mapa Polski

Na tej turystycznej mapie Polski zaznaczyliśmy miejscowości i atrakcje turystyczne, a także noclegi.
Na mapie zaznaczyliśmy również turystyczne szlaki w górach np. Tatrach. W lewym górnym rogu znajdują się różne opcje jak wyszukiwarka, trasa czy zmiana widoczności punktów czy warstw.

Klikając na szlak możesz dowiedzieć się ile czasu zajmie jego przebycie, a także jak wygląda różnica wzniesień.
Możesz również wyznaczyć sobie trasę dodając punkty tej trasy przy pomocy prawego przyciski myszy lub korzystając z odpowienich ikon.