Kościół w Zawierciu - Kromołowie

Kościół w Zawierciu - Kromołowie

Kościół Św. Mikołaja w Zawierciu - Kromołowie jest najstarszą świątynią rzymskokatolicką Zawiercia, ściśle związaną z powstaniem Kromołowa. Nieznana jest dokładna data powstania kościoła ale przyjmuje się, że powstał on na przełomie XII i XIII wieku. Według podań ludowych obecny kościół jest trzecim z kolei, zbudowanym w tym samym miejscu. Pierwszy, drewniany został spalony w XIII w. podczas najazdu tatarskiego. Dzisiejszy kościół jest murowany, jednonawowy, z prezbiterium zakończonym trójboczną absydą. Przebudowa dokonana w XVI w. spowodowała, że zniknęło wiele charakterystycznych elementów kościoła i dzisiaj trudno określić czas jego powstania.

W okresie późnego średniowiecza parafialny kościół kromołowski stał się dużym ośrodkiem kultu chrześcijańskiego. W kościele przetrwała pamięć o rodzie Cromoli - założycielach wsi. Nad drzwiami do zakrystii widnieje ich herb Gryf, a pod ołtarzem głównym znajduje się grób z pierwszej połowy XIII wieku, w którym pochowany został członek ich rodu.

Zabytki w kościele

Kościół kromołowski posiada bardzo cenne zabytki. Na szczególną uwagę zasługuje kamienna kropielnica, drzwi do zakrystii, żelazna krata oddzielająca kaplicę św. Anny od nawy kościoła, kamienna chrzcielnica z jednolitą pokrywą, osadzona na kamiennej stopie znajdująca się w kaplicy św. Izydora, dzwon Św. Mikołaj z 1508 roku, przenośne ołtarzyki dwustronne (ferotrony) czy grobowiec znajdujący się pod kaplicą św. Anny.

Turystyczna mapa Polski

Na tej turystycznej mapie Polski zaznaczyliśmy miejscowości i atrakcje turystyczne, a także noclegi.
Na mapie zaznaczyliśmy również turystyczne szlaki w górach np. Tatrach. W lewym górnym rogu znajdują się różne opcje jak wyszukiwarka, trasa czy zmiana widoczności punktów czy warstw.

Klikając na szlak możesz dowiedzieć się ile czasu zajmie jego przebycie, a także jak wygląda różnica wzniesień.
Możesz również wyznaczyć sobie trasę dodając punkty tej trasy przy pomocy prawego przyciski myszy lub korzystając z odpowienich ikon.