Kościół Św. Benedykta w Krakowie

Kościół Św. Benedykta w Krakowie

Kościół Św. Benedykta w Krakowie to najmniejszy kościół miasta, położony na Wzgórzu Lasoty na skraju garbu Krzemionek Podgórskich.

Dokładna data powstania świątyni nie jest znana, ale istniał on prawdopodobnie już w XIII wieku, a przed nim około 1000 roku stała tutaj rotunda. Powstanie kościoła przypisuje się Benedyktynom z Tyńca.

W 1598 roku kościół przeszedł na rzecz zakonu Św. Ducha. Po oddzieleniu Podgórza, zakonnicy opuścili kościół, ponieważ fundusze na jego konserwację przekraczały jego dochody. Od 1787 roku kościół zaczął popadać w ruinę, później kościół odnowiono.

Obecnie opiekę nad nim sprawują proboszczowie parafii na Podgórzu. Pierwotnie prawdopodobnie w pełni romański, dziś gotycko-romański kościółek z kwadratową nawą oraz węższym prezbiterium, nawiązuje do romańskiego układu. Zasklepiono go w stylu gotyckim, a ściany podparto szkarpami. Kościół jest otwierany tylko dwa razy do roku - w święto patrona - 21 marca oraz w Święto Rękawka -pierwszy wtorek po Wielkanocy.

Według podań budowa kościoła została zainicjowana właśnie w związku z pogańskimi obchodami na pobliskim Kopcu Krakusa i w tym samym dniu urządzała tutaj odpust, w którym główną atrakcją było jedzenie, po to by odciągnąć ludzi od pogańskich rytuałów.

Kościół Św. Benedykta
ul. Rękawka, Kraków
 

Turystyczna mapa Polski

Na tej turystycznej mapie Polski zaznaczyliśmy miejscowości i atrakcje turystyczne, a także noclegi.
Na mapie zaznaczyliśmy również turystyczne szlaki w górach np. Tatrach. W lewym górnym rogu znajdują się różne opcje jak wyszukiwarka, trasa czy zmiana widoczności punktów czy warstw.

Klikając na szlak możesz dowiedzieć się ile czasu zajmie jego przebycie, a także jak wygląda różnica wzniesień.
Możesz również wyznaczyć sobie trasę dodając punkty tej trasy przy pomocy prawego przyciski myszy lub korzystając z odpowienich ikon.